SINTESIS Projesi

CPS_grupo_de_empresas_vectorial_

SISTEM olarak Valencia Üniversite ile işbirliğiyle, Ekonomi, Sanayi ve Rekabet Edilebilirlik Bakanlığı tarafından finanse edilen “RETOS COLABORACION 2016” başlığı altında, dosya numarası RTC-2016-5336-7 olarak SINTESIS “Akıllı Kontrol ve İzleme Sistemlerinde büyük veri işleme ve görselleştirme için Etkileşimli Çözümler” projesini geliştirmekteyiz.

Projenin amacı, nihai kullanıcının sürecin büyük bir bölümünü kontrol edebilmesi için heterojen, çok lokalize ve multimodal büyük bilgi (Big Data) sentezi ve görselleştirmesidir. Bu hedefe, etkileşimli veri görselleştirme için bir donanım ve yazılım platformu tasarlamak ve geliştirmek yoluyla ulaşılacaktır; böylece büyük miktarlardaki veriler, insan tarafından kolayca anlaşılabilir resimler, çizelgeler ve özetlere dönüşebilir. Bu bağlamda, Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisinin kullanımı ve ileri multimodal etkileşim paradigmalarının kullanılması, veri bilgisiyle insan yorumlayıcıları arasında son kullanıcıya verilen önemi vurgulayarak daha büyük bir yaklaşım sağlayacaktır.

Teknolojik gelişmeyi, inovasyonu ve kaliteli bir araştırmayı teşvik edin.